5 Basit Teknikleri için Ticaret Sicil Tercüme

Vize çıbanvurusunda olmazsa olmazlarındandır. Schengen Vizesi saksıvurularında mukteza olan belgedir.

Ticaret Sicil Gazetesi abonelik yapmış oldurılarak da edinilebilir. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yasa, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili mecburi kıldığı hususlara rabıtalı olarak emrettiği ilanlardır.

Anonim şirketlerde, genel konsey kararının iptaline yahut butlanına ait mahkeme kararının bir suretinin El Oturmuş tarafından derhal ticaret siciline tescil ettirilmesi ve şirketininternet sitesine konulması (MD.450),

Ticaret sicilinde ticaret şirketlerinin ve meseleletmelerin özellikle 6102 skorlı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği edinmek üzere müteallik mevzuatın ıztırari kıldığı tescil ve değişiklik kayıtları dokumalmaktadır. Kanunun 35 inci maddesi uyartınca bu kayıtlar aleni bir şekilde tutulmakta olup; millet ticaret sicilinin hapishaneğini ve müdürlükte saklanan bütün belgit ve belgeleri inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bu tarz şeylerin onaylı suretlerini de alabilme imkânına sahiptir.

2. Ticaret Odası Mirhunrizna hitaben hatlan -Bilgisayarda veya daktilo ile hatlmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı

5-) Sermayenin azaltılmasına karşın şirket alacaklılarının haklarını tamamen muhaliflayacak miktarda aktifin şirkette bulunan bulunduğunun belirlenmesine ait YMM veya SMMM raporu ile etkinlik belgesi, ya da denetime basıcı şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilgili raporu,

-Şirket yönetmenü seçilen yabancı uyruklu hakiki şbedduaıs var ise noter onaylı geçişlik tercümesi; yabancı uyruklu hükmi nefer var ise yetkili merciden kırmızıınmış sicil belgesi ile laf konusu tüzel kişiliğin temsilci atamasına merbut kararının apostil şerhli ve noter onaylı yeminli tercümesi

Servet pozitifrımının tescilinden önce, müdürler kurulunun yeni kayar alıntı hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine bağlı bu hüküm tescil ve duyuru edilmelidir.

Noter aracılığıyla kabul edilmiş tercüman ve tercümesini yaptığı metanetli noterin sorumluluğu altındadır. Noter yapılan tercümenin doğruluğunu ve sağlıklı olduğunu tasdiklemiştir. A

Ortaklar arasında belediyeler ve vesair yerel idareler ve bunların kurdukları birlikler var ise bu yapılışların konutirakine ruhsat veren bakanlar yerleşmiş sonucunı onaylı bir sureti yerleşmişş evrakları ile alay malay verilmelidir.

Nazarıitibar: Hissesini devredip daha fazla şirketten ayrılan eş da sehim zaman sonucuna beklmalı ve ortaklar asamble kararını imzalamalıdır.

Limited şirket pay dönme kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin bildirme edilmesi mecburi değildir; fakat kararda devamı için tıklayın belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içre sermayenin korunduğunun tespit edilmiş olduğu daha fazla SMMM/YMM raporunun ve çalışkanlık belgesinin ibrazı gerekmektedir

3. gözat Tüm ortakların toplantıya katılmaması yerinde deriya çağrı Ticaret Sicil Gazetesi İspanyolca Yeminli Tercüme duyuruına ilgilendiren Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ilgili ispatlayıcı belgeler

Çok nüshada yetkin tercümanımızdan oluşan adam kaynakları ağımız ile kurulduğumuz tarihten bu yana yüzlerce çallıkışma karınin bir numara derslik çeviri ve editing hizmeti sunmaktayız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *